De Sint Clemens Stichting heeft geen werknemers in dienst. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het bestuur. Dit bestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 personen en komt minimaal twee maal per jaar bijeen om te vergaderen. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en zijn buiten de stichting op geen enkele wijze aan elkaar verbonden.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Mevr. Mr. R.J.V.M. Batta, secretaris
  • Dhr. Mr. G. Been, penningmeester
  • Dhr. Prof. Dr. F.J.M. Feron, bestuurslid
  • Dhr. Mr. M.P.P.F. Groutars, voorzitter
  • Dhr. Mr. E.J. Mondria, bestuurslid