Via het formulier op deze pagina kunt u een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage aan een project op het gebied van sociaal maatschappelijke jeugdzorg in Zuid Limburg.

Wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als het project binnen de doelstelling van de Sint Clemens Stichting valt. 

We toetsen niet alleen het project, maar ook of er hiertoe geen andere voorziening beschikbaar is en of u zelf niet in staat bent om de gevraagde ondersteuning op te brengen. Aan de bijdrage kunnen voorwaarden verbonden zijn.

Contactinformatie Aanvrager:

IBAN nummer

Contactpersoon

Wil je meerder bestanden uploaden? Archiveer ze dan in een .zip bestand.

Projectinformatie:

Bijlagen:

Wil je meerder bestanden uploaden? Archiveer ze dan in een .zip bestand.
Wil je meerder bestanden uploaden? Archiveer ze dan in een .zip bestand.
Wil je meerder bestanden uploaden? Archiveer ze dan in een .zip bestand.