Volgens artikel 2 van onze statuten is het doel van de Sint Clemens Stichting:

“Het door middel van financiële ondersteuning bevorderen en stimuleren van activiteiten op het gebied van het welzijn ten behoeve van jeugdigen tot drieëntwintig jaar in de regio Zuid Limburg, in het bijzonder kwetsbare jongeren en hun omgeving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

Wat betekent dat in de praktijk?

Wij steunen projecten op het gebied van sociaal maatschappelijke jeugdzorg in Zuid Limburg, zodat onze doelgroep zich positief kan ontwikkelen. Zo steunden wij eerder projecten van o.a.: 

  • Basisschool De Letterdoes (Maastricht)
  • Basisschool t Spoor (Maastricht)
  • Bureau Jeugdzorg Limburg (Roermond)
  • Rubicon Jeugdzorg (Horn)
  • Stichting de Maasgouwschool (Maastricht)
  • Stichting Futura (Maastricht)
  • Stichting Kindante (Sittard)
  • Stichting ’t Wieckerhoes (Maastricht)
  • Stichting Wigwam Vallei Nederland (Valkenburg a/d Geul) 
  • XONAR (Maastricht) 

Vermogensfonds met ANBI-status

De Sint Clemens Stichting heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Gelden en/of goederen worden niet actief geworven. Het behalen van winst of een positief exploitatieresultaat is géén doelstelling van de stichting. De baten worden ingezet om de doelstelling te realiseren. De stichting is dus een zogenaamd vermogensfonds.