Exploitatieoverzicht 2020

 

Opbrengsten 136.385
ontvangen rente     11
(on)gerealiseerd koersresultaat effecten 56.517
ontvangen dividend en couponrente 79.857
   
Kosten  34.628
kosten beleggingen  21.517
algemene kosten 13.111
afschrijvingen 387
   
Resultaat 103.778
   
Voorgenomen besteding 2021 250.000

 

Exploitatieoverzicht 2021

 

Opbrengsten 688.149
ontvangen rente     -
(on)gerealiseerd koersresultaat effecten 535.896
ontvangen dividend en couponrente 132.235
   
Kosten  30.435
kosten beleggingen  25.206
algemene kosten 5.229
afschrijvingen 387
   
Resultaat 639.467
   
Voorgenomen besteding 2022 275.000

 

ANBI

De Sint Clemens Stichting heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is als zodanig geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer RSIN/fiscaal nummer 810432201.