Exploitatieoverzicht 2022

 

Opbrengsten 650.039
ontvangen rente     83
(on)gerealiseerd koersresultaat effecten 782.089
ontvangen dividend en couponrente 112.764
verkoop obligaties 19.203
   
Kosten 31.515
kosten beleggingen  21.689
algemene kosten 9.439
afschrijvingen 387
   
Resultaat 681.554
   
Voorgenomen besteding 2023 275.000

 

ANBI

De Sint Clemens Stichting heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is als zodanig geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer RSIN/fiscaal nummer 810432201.