EXPLOITATIE 2017

 

In het jaar 2017 is voor een bedrag van € 190.000,-- aan subsidies verstrekt aan totaal 21 aanvragers.

Dat betekent dat gemiddeld de aanvragen zijn gehonoreerd met € 9.000,-- (afgerond).

Het hoogst uitgekeerde bedrag bedroeg € 29.681,-- het laagste bedrag € 1.000,--

Ultimo 2017 bedroeg het vermogen van de stichting € 4.740.107,--